Skovbrug
Jagt
Huse
Publikum
Links
Kontakt

Humleore Skovdistrikt

Ridekort
Humleore Hus
Kiosken
Aktivitetsskov

Aktivitetsskov

Humleore Skovdistrikt har ved en aftale med Holbæk Kommune indgået i 1996 udlagt et skovareal til Aktivitetsskov primært for kommunens indbyggere. Skoven er beliggende sydøst for Holbæk ved Munkholmbroen og øst for Munkholmvejen. Skoven er på 114 ha og er grænsende op til fjorden og mod nord op mod forsvarets skydebane. Skoven omtales i det daglige som Munkholm Skoven.Aktivitetsskoven er et tilbud til kommunens borgere om at benytte skoven på stort set samme betingelser, som man oplever i en statsskov, dog uden natfærdsel. Borgerne har i skoven mulighed for naturoplevelser og friluftsaktiviteter, som man ellers skulle meget længere væk for at kunne opleve. Der findes i skoven en afmærket hjertesti, og der er anlagt et stort antal poster til orienteringsløb. Der findes ligeledes en primitiv lejrplads med mulighed for teltplads og bål.

Skoven benyttes i det daglige af mange skovtursgæster, løbere og skolelever, som alle kommer for at nyde skoven, løbe en tur og lignende.

For Holbæk Kommunes borgere er de fleste aktiviteter gratis. Borgere fra andre kommuner kan blive afkrævet et mindre gebyr ved brug af nogle af faciliteterne, ligesom kommercielle aktiviteter altid vil blive opkrævet gebyr afhængig af aktiviteternes omfang.

Aftale om benyttelse af Munkholm Skoven kan ske ved henvendelse til Humleore Skovdistrikt eller ved at kontakte Holbæk Kommune, Teknik og Miljø på telefon:
72 36 36 32.