Skovbrug
Jagt
Huse
Publikum
Links
Kontakt

Humleore Skovdistrikt

Beboelse til leje
Erhvervslejemål

Udlejning til beboelse og erhverv

Humleore Skovdistrikt råder over ca. 30 udlejningsejendomme til beboelse. Huse som for de flestes vedkommende er beliggende særdeles smukt i eller i forbindelse med skovene. Herudover råder Skovdistriktet over en del bygninger, der kan anvendes til oplagring og opmagasinering. Dele af denne bygningsmasse er temperatur- og fugtighedsstyret
For beboelseshusene gælder, at de groft set falder i to kategorier. Større og meget forskellige huse på mellem 200 og 600 m2 med et huslejeniveau på mellem 10 og 30.000 kr/måned. Den anden kategori er huse, der ofte tidligere har været anvendt som skovarbejderboliger og har en størrelse på mellem 100 og 140 m2 og har et huslejeniveau på mellem 6 og 10.000 kr/måned.

For de større huses vedkommende er der mulighed for en opdeling mellem bolig og erhverv.

Til husene hører oftest en smuk og velholdt have til, og det er vigtigt, at man som lejer er indstillet på at passe på hus og have, så de indgår i en velpasset helhed med skoven. Herudover er det vigtigt, at man som lejer respekterer andre brugere af skovene og de omkringliggende arealer. Det gælder almindelige besøgende lige såvel som jægerne.

Erhvervslejemålene er meget varierede med gode tilkørselsforhold. Bebyggelserne strækker sig lige fra lader til temperaturregulerede haller, som kan opfylde mange behov.