Skovbrug
Jagt
Huse
Publikum
Links
Kontakt

Humleore Skovdistrikt

Ledige jagte

Jagt

Hovedparten af distriktets skovareal er udlejet til jagt. Jagten er fordelt på tre arealer. Humleore Skov, Dragerup Skov og Munkholm Skoven. Munkholm Skoven er anlagt som aktivitetsskov og bliver derfor ikke udlejet til jagtformål.

De udlejede arealer er alle med en rigtig god biotop for de almindelige danske vildtarter. På Humleore er der en ganske stor bestand af dåvildt og sammen med den store råvildt bestand, er dette revir meget attraktivt til riffel jagt.