Humleore Skovdistrikt

Skovbrug
Jagt
Huse
Publikum
Links
Kontakt

Humleore Skovdistrikt

Humleore Skovdistrikt driver traditionel skovdrift og udlejning af beboelser og erhvervslokaler. Herudover er der virkelig god jagt på arealerne, og man kan som besøgende nyde skov og mark og den friske luft på alle tider af året. I skovene produceres gavntræ, brænde, juletræer og specielle produkter efter aftale. I skovene og i tilknytning til disse ligger en lang række idylliske beboelser, hvoraf mange har været tidligere medarbejderboliger. Langt de fleste af disse boliger udlejes i dag til private. Herudover udlejes tidligere lader og lagre til erhvervsmæssig benyttelse.Jagten på arealerne udlejes til konsortier på åremåls kontrakter.